Vennootschapsbelasting / Dividendbelasting: 

Ik sta rechtspersonen bij, zoals besloten vennootschappen, stichtingen, open commanditaire vennootschappen. Mijn advisering richt zich hierbij op de vennootschap zelf én op de achterliggende aandeelhouders in relatie tot de vennootschap:

Mijn ervaring is vooral gericht op nationale verhoudingen.