Omzetbelasting en overdrachtsbelasting:

In combinatie met de samenstelling van de jaarrekening is de omzetbelasting een uitermate belangrijk controle onderdeel. Mijn omzetbelastingadvisering is hier dan ook vaak een gevolg van.

Mijn advisering richt zich op: