Algemene wet inzake rijksbelastingen: 

Hierin staan uw fiscale rechten en plichten beschreven. Het bijhouden van deze formele zaken is ook een taak die wij voor u verrichten.

De volgende zaken zijn hier dan aan de orde: